Wyświetlacz LCD z interfejsem szeregowym SPI, I2C lub UART.