• Projektowanie mikroprocesorowych układów regulacji i sterowania
  • Tworzenie oprogramowania dla urządzeń wbudowanych
  • Tworzenie oprogramowania kontrolno - pomiarowego po stronie PC
  • Dobór elementów automatyki, doradztwo