Program mates_proxy.exe służy do pośredniczenia w komunikacji między aplikacjami klienckimi a nodami MATES. Umożliwia utworzenie więcej niż jednego połączenia do systemu MATES (np. kanał aplikacji głównej i kanał monitorowania stanu lub debugowania).

Do wersji 2.7.0.0 program ten zakładał predefiniowaną listę nodów MATES które wykrywał i o których wyświetlał informację. Miało to jeden negatywny skutek: czas wykrywania był długi.

Począwszy od wersji 2.7.1.0 udostępniony został nowy interfejs linii poleceń. Umożliwia on jawne podanie listy nodów do wykrycia co znacznie przyspiesza start programu. Jest także możliwość podania innych parametrów, np. nazwy pliku konfiguracyjnego. Oto listing pomocy podręcznej uzyskiwanej poleceniem --help:

VIRESCO mates_proxy rev. 2.7.1.4056

Usage: mates_proxy [-h] [--version] -c <int> -n <int> [-n <int>]... <file>
 -h, --help        Print this help and exit
 --version         Print program version
 -c, --channel=<int>    The channel number to use
 -n, --nodes=<int>     The MATES nodes numbers to discover
 <file>          The MATES configuration file

Referencje: