Począwszy od wersji MK7 sterownik UCC posiada szybkie elektroniczne zabezpieczenie wyjść cyfrowych. Próg zadziałania został ustalony na 1 A. Czas zadziałania około 60 μs. W zależności od oprogramowania urządzenie może podjąć normalną pracę zaraz po ustąpieniu przyczyny zwarcia lub przejść w tryb zatrzymania.