Film przedstawia użycie uOS_monitor podczas weryfikowania poprawności działania programu sterującego elektrycznym sterownikiem drzwi odskokowo - przesuwnych.

Użyta jest następująca konfiguracja: do komputera podłączone są dwa urządzenia (za pomocą RS-232). Jedno z nich to sterownik drzwi, drugie - urządzenie imitujące główny komputer sterujący w pociągu. Oba urządzenia są ze sobą połączone za pomocą interfejsu CAN.

Na filmie widzimy kolejno:

  1. Badanie zachowania sterownika przy wysterowaniu jego wejść. Przycisk <Inputs OVR> służy do zastąpienia wartości prawdziwych wejść sygnałami wysyłanymi z uOS_monitor (wartości sygnałów wyjściowych pochodzą z pola <Fake inp>).
  2. Za pomocą owijacza uOS_monitor dla Python łączymy się z drugim urządzeniem (symulującym komputer główny) i ustalamy wartość słowa sterującego wysyłanego przez CAN (efekt widać w polu <DCMD> oraz oknie prawego terminala).
  3. Wymuszony zostaje błąd geometrii (lampki Geometry w <Tfaults>, <Sfaults> i <Rfaults>).
  4. Wymuszony zostaje błąd zbyt wysokiego napięcia (lampki Umains hi w <Tfaults>, <Sfaults> i <Rfaults>).
  5. Zostaje pobrany log z urządzenia.
  6. Log zostaje wyświetlony w postaci strony HTML.