Nareszcie - uOS_monitor jest w stanie komunikować się z nodami urządzeń MATES bez potrzeby stosowania mapy symboli. Od wersji 3.3.x.x program wprowadza wsparcie dla API biblioteki mates.dll. Nowe funkcjonalności dostępne są jako callback w menu ustawień kontrolek:

  • Powyższy przykład zawiera konfigurację kontrolki typu level meter podpiętej do wartości rejestru PRD03 nody typu MATES-UCC-MK1. Istotne elementy to:
  • Type: callback - ta wartość jest używana dla bezpośredniego dostępu do MATES
  • Target: jedna z wartości /mates/*
  • Offset: numer nody MATES
  • Argument: w tym przypadku zawiera numer rejestru PRD03 (por. podręcznik użytkownika systemu MATES)

Inny przykład:

 

Oraz przykładowy ekran synoptyczny dla MATES-UCC-MK1:

Dodatkowe informacje: