Począwszy od wersji 3.3.x.x, uOS_monitor posiada możliwość obrotu wszystkich kontrolek o dowolny kąt. Pozwala to lepiej gospodarować dostępną powierzchnią ekranu:

Nowa funkcjonalność wiąże się z dodaniem właściwości Rotation do wszystkiich obsługinwanych kontrolek:

Nowa wersja jest kompatybilna wstecz (nie wymaga żadnej zmiany w plikach konfiguracyjnych).

Razem możliwością obrotu kontrolek program zyskał też możliwość zmiany ułożenia (wyrównanie prawa, lewa, środek) elementów tekstowych (dotyczy części kontrolek):

 

Wersję demo można pobrać tutaj: