Mates Explorer pozwala w bardzo prosty sposób kontrolować ustawienia urządzeń MATES. Dokonuje automatycznego wykrywania wszystkich nodów w systemie a następnie, również automatycznie wyświetla wszystkie ustawienia urządzenia:

 • rejestry;
 • wejścia / wyjścia cyfrowe;
 • wejścia / wyjścia analogowe;
 • inne ustawienia specjalne.

Narzędzie pozwala modyfikować wartości rejestrów.

Program stanowi demonstrację działania potężnego API C# dla MATES które pozwala między innymi na wyliczanie wszystkich rejestrów urządzenia oraz pobierania ich właściwości (łącznie z opisami pól). Oto fragment kodu programu dodający do formatki wszystkie rejestry danej nody:

      for (int regIdx = 0; regIdx < node.Registers.Count; regIdx++)
      {
        RowDefinition rd = new RowDefinition();
        rd.Height = new GridLength(26);
        regsGridBox.RowDefinitions.Add(rd);
        var register = node.Registers[regIdx];
        register.ImmediateWrite = true;
        if (!register.ReadOnly)
        {
         register.ImmediateRead = true;
        }
        RegisterControl rc = new RegisterControl();
        Grid.SetRow(rc, rowIdx++);
        regsGridBox.Children.Add(rc);
        rc.Register = register;
        await Task.Delay(1);
      }

A poniżej kod odświeżający wartość rejestrów:

      while (!this.stopRequest)
      {
        foreach (Node node in this.nodes)
        {
         foreach (var reg in node.Registers.Where(r => r.ReadOnly))
         {
           reg.GetAll();
         }
        }

        Thread.Sleep(1000);
      }

Dokumentacja API C# systemu MATES jest dostęna online tutaj:

media/mates/api/files.html