Poniższy prosty program w Pythonie demonstruje możliwości systemu MATES. Po podłączenia nody typu MATES-UCC-MK1 możemy zacząć rejestrować temperaturę w pliku CSV:

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@file
@brief Temperature recorder in a 10 line Python program.
"""
import mates
import time

with mates.Mates("proxy.mon", 1) as m:
  if m.discover_node(m.mates_ucc_mk1_1):
    with open("temperature.csv", "a") as f:
      for i in range(100):
        f.write("{0};{1}\n".format(time.time(), m.get_adc(m.mates_ucc_mk1_1, 5)))
        time.sleep(0.1)